Handbók foreldra og nemenda

 

Gott að vita – almennar upplýsingar

 • Opnunartími
 • Skólahúsnæðið
 • Forföll nemenda
 • Slys og veikindi á skólatíma
 • Forföll kennara
 • Skápar - geymslur
 • Akstur - strætisvagnar - rútur
 • Móttaka nýbúa við skólann
 • Móttaka nemenda sem hefja skólagöngu
 • Móttaka nýrra nemenda
 • Meðferð skólabóka og annarra námsgagna
 • Gæsla í frímínútum- fylgd


Ýmsar upplýsingar

 • Umhverfis- og heilsuráð
 • Deildarstjórn
 • Fagstjórar
 • Rýmingaráætlun og æfingar
 • Forvarnir
 • Vettvangsferðir og ferðalög


Félagslíf

 • Unglingadeild (8.-10. bekkur)
 • Tónlist
 • Tónlistarval


Námsskipulag

 • Skólaárið
 • Skólanámskrá
 • Bekkjarkennsla
 • Skóladagvist
 • Heimanám
 • Samræmd könnunarpróf
 • Námsmat
 • Til athugunar fyrir próf


Önnur starfsemi skólans

 • Nýsköpun
 • Enskukennsla á yngsta stigi
 • Samstarf við leikskóla

 

 

Prenta |